Β2Β ONLINE PROGRAM


O προγραμματισμός των Β2Β συναντήσεων μεταξύ των Εκθετών και των Hosted Buyers γίνεται μέσω της ειδικής πλατφόρμας B2B Online Program. Ο κάθε εκθέτης, χρησιμοποιώντας τον δικό του κωδικό, έχει πρόσβαση στο προφίλ και τα στοιχεία όλων των Hosted Buyers για να μπορεί εύκολα να επιλέξει τους Buyers με τους οποίους επιθυμεί να προγραμματίσει συναντήσεις.

Μετά το τέλος της διαδικασίας προγραμματισμού, τόσο οι εκθέτες όσο και οι Hosted Buyers έχουν στη διάθεσή τους την οριστική λίστα των συναντήσεών τους. Οι Β2Β συναντήσεις πραγματοποιούνται τις δύο πρώτες ημέρες της Έκθεσης στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο Β2Β Meetings Area, επιφάνειας 600 τμ., όπου ο κάθε Hosted Buyer έχει το δικό του γραφείο έτσι ώστε οι εκθέτες να μπορούν να πραγματοποιούν τις συναντήσεις τους μαζί τους.