ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Η Ελληνική διατροφή και οι θησαυροί που παράγει η Ελληνική Γη θα αποτελέσουν σημαντικό τομέα της έκθεσης για την προώθηση του γαστρονομικού τουρισμού.

Η συμμετοχή ελληνικών εταιρειών και επαγγελματιών παραγωγής και εμπορίας τροφίμων και ποτών, αλλά και επιχειρήσεων γαστρονομικού τουρισμού θα είναι πολύ σημαντική για την προώθηση της Ελληνικής Γαστρονομίας που αποτελεί από τα σημαντικά «κλειδιά» για την ανάπτυξη του τουρισμού μας.