Ενημερωτικό Flyer

Tο Ενημερωτικό Flyer της 5ης Διεθνούς Έκθεσης AITe 2018


Περιέχει όλες τις πληροφορίες για την Έκθεση, το Πρόγραμμα Φιλοξενίας των Hosted Buyers καθώς και πληροφορίες για τα Β2Β meetings Εκθετών με τους Hosted Buyers.


Flyer της 5ης Διεθνούς Έκθεσης